Trang chủ Giới thiệu Hỏi đáp Tin tức Văn bản pháp luật Video clip Liên hệ
Nguồn lực không thể lãng phí
Mỗi năm, người Việt định cư ở nước ngoài về quê ăn tết càng nhiều. Không chỉ số người về đông hơn, mà quan trọng là tình cảm gần gũi, ấm áp và tin cậy.Trước đây, không ít người còn nghi ngại, cho rằng người Việt định cư ở nước ngoài về nước sẽ bị phân biệt đối xử, bị chính quyền làm khó khăn, nên mặc dù rất nhớ quê hương không ít người không dám về. Nhưng ngày nay đã khác, những chính sách tốt đẹp của Nhà nước đối với bà con Việt kiều đã xóa bỏ mọi hố ngăn cách, mọi rào cản. Người trong nước xem bà con ở nước ngoài là khúc ruột ngàn dặm, điều này không chỉ được thể hiện ở tình cảm gia đình, dòng họ, mà của cả cộng đồng. Trong xã hội Việt Nam, không có sự phân biệt giữa người trong nước và nước ngoài. Nhiều năm qua, Việt kiều khắp nơi về quê đầu tư sản xuất kinh doanh, làm việc trong các cơ quan trong và ngoài quốc doanh, giảng dạy, nghiên cứu ở các trường, viện. Họ được đón nhận, được sử dụng trân trọng, được tự do kinh doanh, không có bất cứ một sự phân biệt nào khác ngoài những thủ tục hành chính về quốc tịch mà quốc gia nào cũng phải thực hiện trong quản lý.

Kiều bào ở nước ngoài có nhiều đóng góp rất tích cực và hiệu quả cho đất nước. Điển hình như, lượng kiều hối vào VN năm 2010 đạt trên 8 tỉ USD. Trong số ấy, số tiền do kiều bào gửi về khoảng 6 tỉ USD, bình quân 2.000USD/người.

Đây là một số tiền rất lớn, hỗ trợ đắc lực cho việc cải thiện đời sống của nhiều gia đình, tác động tích cực đến sự phát triển kinh tế của đất nước. Một phần lớn trong số tiền này được đưa vào các kênh đầu tư và sản xuất kinh doanh, thị trường bất động sản, chứng khoán trong nước có thêm nguồn lực để phát triển.

Tuy nhiên, Việt Nam vẫn chưa khai thác hết nguồn lực của hơn ba triệu kiều bào. Một trong những nguồn lực quan trọng nhất, đó là chất xám của trí thức, các nhà khoa học, các nhà quản lý người Việt Nam trên khắp thế giới. Nhiều người Việt Nam thành công trong các lĩnh vực, từ khoa học kỹ thuật đến sản xuất kinh doanh, họ muốn trở về cống hiến, góp phần xây dựng đất nước.

Trong bài viết “Nội dung chủ yếu của chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 2010 – 2020 và nhiệm vụ trọng tâm của năm 2011”, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nêu mục tiêu chiến lược và các khâu đột phá, trong đó có mục tiêu “phát triển nhanh nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao, tập trung vào việc đổi mới căn bản, toàn diện nền giáo dục quốc dân; gắn kết chặt chẽ phát triển nguồn nhân lực với phát triển và ứng dụng khoa học, công nghệ”. Để có nguồn nhân lực chất lượng cao tất nhiên không phải ngày một ngày hai mà phải đào tạo lâu dài, cho nên nếu như có chính sách thu hút nguồn nhân lực từ trong kiều bào, thì Việt Nam sẽ có ngay đội ngũ trí thức, nhà khoa học và nhà quản lý phục vụ cho đất nước. Không ai yêu nước mình bằng chính dân mình. Đây là một nguồn lực không thể lãng phí.

Lê Thanh Phong