Trang chủ Giới thiệu Hỏi đáp Tin tức Văn bản pháp luật Video clip Liên hệ
Thay đổi người thừa kế?
Tôi lập di chúc để lại một căn nhà và khoảng 2000m2 đất cho người cháu trai ở nước ngoài. Nếu người cháu này chưa về nước kịp thì người cháu khác sẽ tạm thời quản lý di sản. Tuy nhiên, người cháu ở nước ngoài vừa qua đời. Tôi có thể lập di chúc khác hay không?(bà Huỳnh Thị Liên, tỉnh Bình Dương)

Luật sư Hoàng Cao Sang trả lời:
Di chúc chỉ có hiệu lực từ thời điểm mở thừa kế. Ngoài ra di chúc sẽ không có hiệu lực pháp luạt toàn bộ hoặc một phần trong trường hợp người thừa kế theo di chúc chết cùng người để lại di chúc. Trong trường hợp cụ thể đã nêu trong thư, bà có quyền thay thế, hủy bỏ di chúc đã lập.(điều 662,667 BLDS)